"book touches" — Słownik kolokacji angielskich

book touches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie książki
  1. book rzeczownik + touch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But most important, the editor said, the book "has touched a nerve in the American conscience."

    Podobne kolokacje: