"book superstore" — Słownik kolokacji angielskich

book superstore kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hipermarket książki
  1. book rzeczownik + superstore rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's advice not likely to be offered at your local book superstore.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo