"book succeeds" — Słownik kolokacji angielskich

book succeeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka osiąga cel
  1. book rzeczownik + succeed czasownik
    Luźna kolokacja

    But this book succeeds most when it warns of rapids ahead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo