"book stall" — Słownik kolokacji angielskich

book stall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stragan książki
  1. book rzeczownik + stall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition to book stalls, there are food and refreshment stalls to serve the needs of hungry visitors.

    Podobne kolokacje: