"book stacks" — Słownik kolokacji angielskich

book stacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stogi książki
  1. book rzeczownik + stack czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The chair was empty, the books still piled on the table and stacked on the shelves.

    Podobne kolokacje: