"book stacked" — Słownik kolokacji angielskich

book stacked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ułożyła w stóg
  1. stack czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When I tell this to Charlie, he snorts and gestures at the medical books stacked on the desk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo