"book selected" — Słownik kolokacji angielskich

book selected kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is selected
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wybrała
  1. select czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This means that not every book selected to be read actually goes on the air.

    Podobne kolokacje: