"book seeks" — Słownik kolokacji angielskich

book seeks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka szuka
  1. book rzeczownik + seek czasownik
    Luźna kolokacja

    The book seeks to place the civilian reader into the boots of the fighting soldier.

    Podobne kolokacje: