"book revolves" — Słownik kolokacji angielskich

book revolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka obraca się
  1. book rzeczownik + revolve czasownik
    Luźna kolokacja

    The book revolves around each character's negotiations with his or her desire for escape.

    Podobne kolokacje: