"book resonates" — Słownik kolokacji angielskich

book resonates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka rezonuje
  1. book rzeczownik + resonate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hope is that the book will resonate with contemporary readers.

    Podobne kolokacje: