"book reconstructs" — Słownik kolokacji angielskich

book reconstructs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka odbudowuje
  1. book rzeczownik + reconstruct czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book reconstructs theoretical frameworks originally used in building up the concept of a field.

    Podobne kolokacje: