"book recommends" — Słownik kolokacji angielskich

book recommends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka poleca
  1. book rzeczownik + recommend czasownik
    Luźna kolokacja

    The book also encourages regular exercise, and recommends yoga in particular.

    Podobne kolokacje: