"book puts" — Słownik kolokacji angielskich

book puts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka kładzie
  1. book rzeczownik + put czasownik
    Luźna kolokacja

    The book puts great emphasis on the different moral shades of people.

    Podobne kolokacje: