"book promises" — Słownik kolokacji angielskich

book promises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zapowiada
  1. book rzeczownik + promise czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His latest and fourth book promises a fifth installment in 2005.

    Podobne kolokacje: