"book prints" — Słownik kolokacji angielskich

book prints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): druki książki
  1. book rzeczownik + print czasownik
    Luźna kolokacja

    If he didn't comply, they would simply abandon the project and pulp the books already printed.

    Podobne kolokacje: