Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"book predates" — Słownik kolokacji angielskich

book predates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka antydatuje
  1. book rzeczownik + predate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These books predated the contemporary view of adolescence.

    Podobne kolokacje: