"book plays" — Słownik kolokacji angielskich

book plays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka gra
  1. book rzeczownik + play czasownik
    Luźna kolokacja

    His book played a major role in bringing recognition to the Groscurth's story.

    Podobne kolokacje: