"book of Metal Albums" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka Albumów z muzyką metalową
  1. album rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 2005 the album was placed number 496 in Rock Hard magazine's book of The 500 Greatest Rock & Metal Albums of All Time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo