"book note" — Słownik kolokacji angielskich

book note kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notatka książki
  1. book rzeczownik + note rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a bill has been drawn up and debated, the book notes, "it's amendment-sneakin' time."

    Podobne kolokacje: