"book moves" — Słownik kolokacji angielskich

book moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka rusza się
  1. book rzeczownik + move czasownik
    Luźna kolokacja

    "The book moved me at those two points", says Lee.

    Podobne kolokacje: