"book is won" — Słownik kolokacji angielskich

book is won kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wygrana
  1. win czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her books are published around the world and have won numerous awards.

    Podobne kolokacje: