"book is forgotten" — Słownik kolokacji angielskich

book is forgotten kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zapomniana
  1. forget czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His book earned a few hundred dollars from sales to the hardcore cultists and was then forgotten.

    Podobne kolokacje: