"book is cited" — Słownik kolokacji angielskich

book is cited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zacytowana
  1. cite czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The books are cited by many authors in their scientific papers.

    Podobne kolokacje: