"book investigates" — Słownik kolokacji angielskich

book investigates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka bada
  1. book rzeczownik + investigate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These books investigate the trials and anxieties faced by teenagers coping with school, relationships and growing up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo