"book imprint" — Słownik kolokacji angielskich

book imprint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odcisk książki
  1. book rzeczownik + imprint rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book imprints and the newspaper are owned by Pearson plc, the global publishing company.

    Podobne kolokacje: