"book hints" — Słownik kolokacji angielskich

book hints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aluzje książki
  1. book rzeczownik + hint czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book hints that India was left alone following the hijacking of IC 814 because they negotiated with the terrorists, thus appeasing them.

    Podobne kolokacje: