"book expands" — Słownik kolokacji angielskich

book expands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka rozwija
  1. book rzeczownik + expand czasownik
    Luźna kolokacja

    The other books in the series expand on these concepts and explain them in more detail than the original book.

    Podobne kolokacje: