"book disappears" — Słownik kolokacji angielskich

book disappears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka znika
  1. book rzeczownik + disappear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She nodded and a moment later the book disappeared under her coat.

    Podobne kolokacje: