"book department" — Słownik kolokacji angielskich

book department kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): departament książki
  1. book rzeczownik + department rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Our international book department has a record second to none.

    Podobne kolokacje: