"book defends" — Słownik kolokacji angielskich

book defends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka broni
  1. book rzeczownik + defend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This polemical book defends at every point a major artist who all his life defied bourgeois conformity yet managed to die the proprietor of a knighthood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo