"book culture" — Słownik kolokacji angielskich

book culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kultura książki
  1. book rzeczownik + culture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In doing so he not only formed a politically expedient alliance but invited the adoption of Greek learning and book culture.

    Podobne kolokacje: