"book criticizes" — Słownik kolokacji angielskich

book criticizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka krytykuje
  1. book rzeczownik + criticize czasownik
    Luźna kolokacja

    Some critics suggested that the book raised important or timely questions, but criticized its methodology and/or conclusions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo