"book convention" — Słownik kolokacji angielskich

book convention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konwencja książki
  1. book rzeczownik + convention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Every year there's a comic book convention, but otherwise the market was not very liquid.

    Podobne kolokacje: