"book concerns" — Słownik kolokacji angielskich

book concerns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepokoje książki
  1. book rzeczownik + concern czasownik
    Luźna kolokacja

    The book concerns not just food but also social history and culture.

    Podobne kolokacje: