"book cites" — Słownik kolokacji angielskich

book cites kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka cytuje
  1. book rzeczownik + cite czasownik
    Luźna kolokacja

    Four books have cited and discussed his work.

    Podobne kolokacje: