"book buying" — Słownik kolokacji angielskich

book buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupowanie książki
  1. book rzeczownik + buying rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the big baby-boom generation grows out of the middle years that are marked by increased book buying, analysts say sales are likely to dip.

    Podobne kolokacje: