"book asserts" — Słownik kolokacji angielskich

book asserts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka twierdzi
  1. book rzeczownik + assert czasownik
    Luźna kolokacja

    The book asserted that those, both male and female, with relatively minor neurotic problems could, in effect, be their own psychiatrists.

    Podobne kolokacje: