"book alludes" — Słownik kolokacji angielskich

book alludes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka robi aluzję
  1. book rzeczownik + allude czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book with three golden balls held by St. Nicholas alludes to the episode in which he gifted them to three girls to be used as dowry.

    Podobne kolokacje: