"book alleges" — Słownik kolokacji angielskich

book alleges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka twierdzić
  1. book rzeczownik + allege czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book alleged that Joe Paterno "had to know" of the sexual abuse allegations happening under his watch.

    Podobne kolokacje: