"book adds" — Słownik kolokacji angielskich

book adds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dodaje
  1. book rzeczownik + add czasownik
    Luźna kolokacja

    Even with the books added, there was plenty of room left.

    Podobne kolokacje: