"book accuses" — Słownik kolokacji angielskich

book accuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka oskarża
  1. book rzeczownik + accuse czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book also accused Neo-Aristotelians of seeing historical facts in an artificial mode, which eliminated the possibility of recreative criticism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo