"boczna ulica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "boczna ulica" po polsku

boczna ulica

Alley - Wikipedia The Alley behind your building might just be Chicago's best ... obrazek do "side street" po polsku side street in Taormina
rzeczownik
 1. alley ** , także: alleyway
  • boczna ulica, zaułek [policzalny]
   I'll be waiting in the alley. (Będę czekał w bocznej ulicy.)
   The alley was plunged in the dark. (Boczna ulica była pogrążona w ciemności.)
   link synonim: vennel
 2. side street , back street
 3. by-street , bye-street , bystreet
 4. vennel Scottish English

"boczna ulica" — Słownik kolokacji angielskich

side street kolokacja
 1. side rzeczownik + street rzeczownik = boczna ulica, boczna uliczka
  Bardzo silna kolokacja

  A car was coming up the side street, a little too fast.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo