"blasphemous book" — Słownik kolokacji angielskich

blasphemous book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bluźniercza książka
  1. blasphemous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book has been repeatedly banned by schoolboards and high schools - usually by complaint from fundamentalist Christian groups labelling the book blasphemous and obscene.

    Podobne kolokacje: