PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bitterly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

bitterly oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: bitterly opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaciekle sprzeciw się
  1. oppose czasownik + bitterly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Both children are bitterly opposed to her joining the group.