PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bitterly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

bitterly opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaciekle sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + bitterly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Both children are bitterly opposed to her joining the group.