"better moment" — Słownik kolokacji angielskich

better moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy moment
  1. better przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few weeks later there was an even better moment.

    Podobne kolokacje: