"better design" — Słownik kolokacji angielskich

better design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy projekt
  1. better przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This led to a better design which was made available for sale.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo