NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"believe in ways" — Słownik kolokacji angielskich

believe in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwierz w drogi
  1. believe czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The sign-language watch is about MTV believing in different ways of communicating," Ms. Kosstrin said.

    Podobne kolokacje: