"behind those eyes" — Słownik kolokacji angielskich

behind those eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: behind one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za tymi oczami
  1. behind przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you could get behind their eyes, were they different too?

    Podobne kolokacje: