"behind one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

behind one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z tyłu czyjś oczy
  1. behind przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you could get behind their eyes, were they different too?

    Podobne kolokacje: